Internet és jog

A szerzői jogok és a személyes adatok védelme kiemelten fontos a neten.

Szerzői jogok

Az interneten a szerzői jog sérül a leggyakrabban; rengeteg olyan tartalom kerül fel az internetre, amelyhez a szerző nem adta hozzájárulását. A szerzői jog alá tartozó alkotás kategóriájába sok minden belefér: újságcikktől kezdve képeken, grafikákon, zenei anyagokon át programok, vagy akár teljes weboldalak is lehetnek szerzői joggal védettek.

Személyes adatok védelme

Személyes adatokat csak olyan regisztrációnál (pl. webáruházaknál) adjon meg, ahol a cég vagy oldal tulajdonosai garantálják, hogy az Ön személyes adatait harmadik személynek nem adják át. Ellenkező esetben e-mail címe és egyéb adatai egyáltalán nincsenek biztonságban.

Letöltések

Bármilyen programot is tölt le, azt csak a meghatározott feltételek mellett használhatja. Lehet, hogy teljesen ingyenes, lehet, hogy csak egy darabig használhatja, de az is lehet, hogy a teljes programhoz képest ingyenes üzemmódban csak néhány funkció használható.

Freeware, Shareware szoftverek

A freeware jelzéssel ellátott programok ingyenes felhasználhatók, a shareware szoftverek csak bizonyos megkötésekkel használhatóak szabadon (pl. max. 15 napig). Az interneten találhat úgynevezett demo-programot (demoware) is, amely a teljes programnak csak egy kiragadott része, vagy lebutított próbaváltozataként használható.

Bűnözés az interneten

Internetes és büntethető bűn a rágalmazástól kezdve a csaláson át a nagyon komoly károkozásig szinte bármi lehet, az interneten elkövetett bűnökkel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni - amennyiben felderíthető a tettes kiléte. Az Európa Tanács készülő számítógépes bűnözés elleni egyezménye többféle informatikai csalást kíván büntetni, valamint tiltaná bizonyos tartalmak megjelenését (gyermekpornográfia, rasszista tartalmak, jogvédett szellemi termékek).

Internet Ombusman

Az Internet és a számítástechnika láthatatlanul világformáló erővé vált. Átalakította az emberek közötti kommunikációt, felgyorsította a gazdaságot, közelebb hozta a nagyvilágban szétszórt tudást, információt, a Föld csodáit. Lerövidítette az utat az emberek között és kényelmesebbé tette a mindennapi életüket.

Az Internet Ombusman feladata, hogy megőrizze a szabadság, az egyéni jogok érvényesülésének, a demokrácia megvalósíthatóságának eszméjét. Feladata, hogy lépjen fel azon ártalmas és káros tendenciák ellen, amelyek az egyén és a közösség demokratikus jogait, a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozzák. Feladata, hogy mindent elkövessen a hálózaton kommunikáló ember és társadalom életminőségének növekedéséért, és hárítson el mindent, ami a hálózati polgárok, a felhasználók jogait, erkölcsi érzékét és vagyoni állapotát veszélyeztetik. Emlékeztetnie kell, hogy az Internet mindenkié, azoké is, akik mások számára nem elfogadható elveket, eszméket vallanak. Ezért elő kell segítenie azt, hogy az "élni és élni hagyni" elv érvényesülhessen az Interneten, olyan eszközökkel, amelyek nem az állami szabályozás, a hatalomgyakoroló szervezetek eszközei.

Az Internet egy világméretű kapcsolati hálórendszer. Mint a személyközi viszonyok. Ezért érzi tehernek az ebben élő ember a külső, állami és üzleti beavatkozást, a törekvést a korlátozásra, legyen az bármilyen elfogadható indokolású, mint a kiskorúak védelme vagy a 300 éves dogmák alapján értelmezett szerzői jog. Az Internet a globalizált világ terméke, amit a későn ébredő hatalmi elitek gyakran szeretnének saját érdekükben és javukra felhasználni.

A feladat nagy és nem reménytelen. Az Internet lehet az új felvilágosodás, a közvetlen demokrácia, a vélemény- és információszabadság globális helye, és az Internet Ombudsmannak Magyarországon is ezt a helyet kell ápolnia, egy még gazdagabb, igazabb, biztonságosabb, tisztább emberi élet reményében.

Részlet Dombi Gábor cikkéből
internetombudsman.hu

A hatékony honlapkészítés titka a marketing tanácsadás alapján készülő honlap!
Kérje ajánlatomat!

KAPCSOLATFELVÉTEL

Árajánlatot, csak az igényeit részletesen megismerve áll módomban adni.

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2007.